Pageloader

Technologie dla niepełnosprawnych

.     W zakresie działalności firmy POLLDA znajdują się również technologie dla niepełnosprawnych wykorzystywane w rehabilitacji społecznej i zawodowej. Oferowane przez nas rozwiązania wspomagają życie codzienne i rozwój niepełnosprawnych dzieci oraz dorosłych. Dobierzemy technologię indywidualnie do możliwości i stopnia niepełnosprawności każdego klienta. W naszej ofercie znajdą Państwo najlepsze rozwiązania proponowane przez czołowych przedstawicieli z branży takich jak: HARPO, ALTIX, APPLE, HP.

Oferujemy:

• Urządzenia i oprogramowanie wspomagające osoby niewidome i słabowidzące np.:

○ urządzenia lektorskie

○ notatniki brajlowskie

○ drukarki i maszyny brajlowskie

○ programy udźwiękawiające i powiększające

○ syntezatory mowy

○ powiększalniki ekranowe

○ oraz wiele innych

• Urządzenia i oprogramowanie dla niepełnosprawnych ruchowo

• Wspomaganie komunikacji dla osób z porażeniami, uszkodzeniami narządów ruchu, opóźnionych w rozwoju

• Szkolenia informatyczne i specjalistyczne

Programy dla niepełnosprawnych

.     Każdego roku firma POLLDA bierze czynny udział w projektach realizowanych przez PFRON (państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych), UM (urząd miasta), MOPR (miejski ośrodek pomocy rodzinie).

.     Wspólnie z klientem uczestniczymy w przygotowaniach wniosku o dofinansowanie zakupu sprzętu. W celu doboru odpowiedniego sprzętu i uzyskania wsparcia w realizacji przyznanego dofinansowania zapraszamy do siedziby firmy.

Adres

Miasto: Zabrze,

Kod pocztowy: 41-800,

Ulica: Wolności 311,

Telefon: 32 271-35-00

Realizowane programy

Aktywny Samorząd

Likwidacja barier w komunikowaniu się

Indywidualne prezentacje rozwiązań dla instytucji publicznych, stowarzyszeń.

Oferta produktów

notatniki, drukarki i terminale brajlowskie
urządzenia lektorskie
oprogramowanie udźwiękawiające i powiększające
Lupy elektroniczne i powiększalniki
czytaki i książki mówione
komunikatory
klawiatury specjalistyczne i przyciski
Oprogramowanie edukacyjne i wspierające komunikację

Szkolenia dla osób niepełnosprawnych

.     Wykonujemy szkolenia dla osób niepełnosprawnych z zakresu obsługi sprzętu zakupionego w drodze dofinansowania. Szkolenia mogą mieć charakter grupowy lub indywidualny. Mogą być organizowane w biurze lub u klienta w domu. Wybór należy do Ciebie. Przyjdź, zapytaj, sprawdź nas!

Wyróżnienia

kwiatek

.     W nagrodę za szczególne zasługi i działanie na rzecz osób niepełnosprawnych Prezes POLLDA – Danuta Onaczyszyn otrzymała wiele wyróżnień, między innymi:

 

Przyjaciel Osoby Niepełnosprawnej – Kapituła Bratka 2008, przyznanej przez Forum Organizacji Pozarządowych „RAZEM”,

 

Honorowy członek Polskiego Związku Niewidomych

Masz pytania / Potrzebujesz pomocy ?