Pageloader

Oprogramowanie i Rozwiązania interaktywne

Oprogramowanie Didakta

 • Jedna cena za program bez względu na liczbę stanowisk w zależności od potrzeb
 • Bezterminowa licencja
 • Wersja elektroniczna lub pudełkowa
 • NOWOŚCI :
  • Ludzkie ciało
  • Mój Pierwszy Alfabet
  • Wesoła matematyka w Głębinach Morza

Oprogramowanie Insert

Oprogramowanie Firmowe do zarządzania firmą, prowadzenie szkoleń

                                                          

Oprogramowanie LEO

Programy dla Firm:

 • Integrator hurtowni
 • Synchronizator Shoper, Sky – Shop,XML
 • Windykator należności
 • Import XLS – dokumenty, towary, kontrahenci
 • Wydruk etykiet
 • System rabatowy
 • Inne

Oprogramowanie Biurowe i Specjalistyczne

                                                

                                                                      

Oprogramowanie Antywirusowe

                                                                    

Interaktywna Pracownia Szkolna - program aktywna tablica

w ramach Rządowego programu na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” można kupić do szkół podstawowych pomoce dydaktyczne:

 • Tablice interaktywne,
 • projektory UST,
 • głośniki,
 • interaktywne monitory dotykowe

Na program realizowany w latach 2017-2019 przewidziana jest łączna kwota 279 mln 316 tys. zł. Będzie on finansowany w 80 proc. ze środków budżetu państwa i co najmniej 20 proc. wkładu własnego samorządów.

Wnioski składać należy do organów prowadzących.środki na zakup pomocy dydaktycznych będą się mogły starać organy prowadzące szkoły:

 • podstawowe publiczne,
 • niepubliczne,
 • szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej,
 • szkoły i zespoły szkół oraz szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej działające w ramach Ośrodka Rozwoju Edukacji Polskiej za Granicą.

Szkoła może otrzymać maksymalnie na zakup pomocy dydaktycznych, kwotę 14 tys. zł. Przy czym organ prowadzący szkołę będzie miał obowiązek wnieść minimalny wkład własny w kwocie 3,5 tys. zł. Całkowita wartość zadania dla szkoły wyniesie w sumie 17,5 tys. zł (wsparcie finansowe 14 tys. zł + wkład własny 3,5 tys. zł).

W latach 2018-2019 programem objęte będą szkoły podstawowe, które zostaną podłączone do szerokopasmowego internetu z takim poziomem dostępu, m.in. w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Zanim złożą Państwo wniosek zapraszamy do kontaktu celem prawidłowego doboru wnioskowanego rozwiązania. Unikną w ten sposób Państwo problemów na etapie realizacji przyznanego dofinansowania.

Szkolne Laboratoria

Ministerstwo Edukacji Narodowej ma do przekazania samorządom w tym roku ok. 80 mln na zakup do szkół podstawowych pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych (biologia, geografia, chemia i fizyka). Pieniądze pochodzą z rezerwy 0,4% części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 rok.

Dofinansowanie dotyczy szkół podstawowych:
a) publicznych dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego (JST), osoby prawne lub osoby fizyczne,
b) które mają lub będą mieć od 01.09.2018 r. w ramach struktury klasę V (dotyczy przedmiotów geografia i biologia) lub klasę VII lub VIII (dotyczy przedmiotów fizyka i chemia),
c) które nie są szkołą zorganizowaną w podmiocie leczniczym,
d) które nie mają i nie będą mieć w strukturze od 01.09.2018 r. klas dotychczasowego gimnazjum (po przekształceniu gimnazjum w szkołę podstawową lub włączeniu gimnazjum w struktury szkoły podstawowej).

Wprowadzono roczny limit aplikowania do ¼ szkół prowadzonych lub dotowanych przez JST, które spełniają kryteria powyżej.  Do wniosku należy dołączyć wykaz pomocy dydaktycznych zakupionych w roku bieżącym lub planowanych do zakupienia osobno dla każdej szkoły i osobno do każdego przedmiotu.
Zeskanowane i podpisane wnioski należy przesyłać na skrzynkę Ministerstwa Edukacji Narodowej przez platformę ePUAP. Adresy skrzynek podawczych MEN: /gn9u55ai9v/SkrytkaESPlub /gn9u55ai9v/skrytka W przypadkach awarii systemu ePuap możliwe jest dostarczenie wniosku na adres email: Sekretariat.DWST@men.gov.pl. Samorządy mogą składać wnioski do 15 czerwca br.

Podobna Akcja przewidziana jest na przyszył rok.

Zainteresowanych zapraszamy do naszego biura. więcej informacji pod numerem (32) 271 35 00

Modułowe Ściany LED

Modułowe ściany LED przeznaczone są do zastosowania we wnętrzach budynków głównie w formie stałych prezentacji,choć może być wykorzystywana jako instalacja przenośna. Cechuje je atrakcyjna relacja ceny do jakości oraz żywotność mogą działać 24/7 przez ponad 11 lat. Ten wysokiej klasy ekran SDM idealnie sprawdza się przy projekcjach nawet najbardziej skomplikowanych obrazów z dużą liczbą detali.

Projekty Indywidualne