TECHNOLOGIE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W zakresie działalności firmy POLLDA znajdują się również technologie dla niepełnosprawnych wykorzystywane w rehabilitacji społecznej i zawodowej. Od lat działamy w obszarze technologii dla niepełnosprawnych. Obsługujemy województwo Śląskie w zakresie dostawy urządzeń dla osób niepełnosprawnych w Zabrzu, Rudzie Śląskiej, Bytomiu, Gliwicach, Tarnowskich Górach, Chorzowie, Świętochłowicach, Siemianowicach i Katowicach. Oferowane przez nas rozwiązania wspomagają życie codzienne i rozwój niepełnosprawnych dzieci oraz dorosłych. Dobierzemy technologię indywidualnie do możliwości i stopnia niepełnosprawności każdego klienta. W naszej ofercie znajdą Państwo najlepsze rozwiązania proponowane przez czołowych przedstawicieli z branży takich jak: HARPO, ALTIX, APPLE, HP, MIRACLE.

Bez względu na stopień i przyczynę niepełnosprawności oferujemy wsparcie osobom niepełnosprawnym w zakresie:

 • Przygotowanie wniosku i kompletu dokumentów niezbędnych do uzyskania dofinansowania z MOPR,PCPR PFRON
 • Doboru odpowiedniego produktu medycznego, rehabilitacyjnego, sprzętu specjalistycznego
 • Integracji i konfiguracji urządzeń, produktów, programów
 • Dostawy i instalacji produktów i urządzeń do miejsca zamieszkania
 • Szkolenia z obsługi zakupionych urządzeń
Osoby poruszające się na wózku inwalidzkim z powodu dysfunkcji kończyn dolnych, górnych, osoby niewidome, niedowidzące, osoby upośledzone umysłowo, osoby z niepełnosprawnością intelektualna lub inna dysfunkcja, każdy znajdzie u nas rozwiązanie dla siebie
Zapraszamy do współpracy fundacje, stowarzyszenia, terapeutów, ośrodki rehabilitacyjne i nauczycieli.
Gwarantujemy wsparcie w zakresie realizacji projektów, inwestycji zakupów, szkoleń, doradztwa i testów.

OFERUJEMY

Urządzenia i oprogramowanie wspomagające osoby niewidome i słabowidzące np.:

 • urządzenia lektorskie
 • notatniki brajlowskie
 • drukarki i maszyny brajlowskie
 • programy udźwiękawiające i powiększające
 • syntezatory mowy
 • powiększalniki ekranowe
 • Lupy elektroniczne
 • Syntezatory mowy
 • Książki mówione
 • Urządzenia codziennego użytku – mówiące zegarki/ budziki, akustyczne wskaźniki płynów, mówiące ciśnieniomierze, mówiące wagi łazienkowe/ kuchenne, mówiące urządzenia do rozpoznawania kolorów (mówiący detektor kolorów), mówiący kalkulator, mówiąca miara, mówiący termometr.

Urządzenia i oprogramowanie dla niepełnosprawnych ruchowo

Wspomaganie komunikacji dla osób z porażeniami, uszkodzeniami narządów ruchu, opóźnionych w rozwoju:

A) programy multimedialne w tym:
 • programy przyczynowo-skutkowe rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową, zdolności poznawcze,
 • programy aktywizujące i edukacyjne,
 • programy wspomagające komunikację alternatywną dla osób mających trudności z porozumiewaniem się za pomocą mowy oparte na bazie symboli i syntezatorach mowy,
 • multimedialne programy wspomagające terapię logopedyczną do wspierania terapii zaburzeń mowy osób z niedosłuchem, z niepełnosprawnością intelektualną, osób dotkniętych porażeniem mózgowym, autyzmem, czy Zespołem Downa.
 • programy wspierające rozwój dorosłych i dzieci dotkniętych dysharmonią rozwojową, obniżoną sprawnością intelektualną, nadpobudliwością psychoruchową, dotkniętych zaburzeniami zmysłów, motorycznych, o obniżonej sprawności manualnej, mózgowym porażeniem dziecięcym, zespołem Retta, z zanikami mięśni, po udarach i wypadkach.
B) klawiatury specjalistyczne w tym: klawiatury z wymiennymi nakładkami, z powiększonymi klawiszami i znakami, klawiatury specjalnie profilowane, z dużymi i różnokolorowymi klawiszami
C) produkty do terowania wzrokiem
D) komunikatory – urządzenia dla osób niemówiące lub mających problemy z mową
E) ekrany dotykowe

Produkty medyczne/ rehabilitacyjne – w tym urządzenia, sprzęt i programy wspierające terapię osób dotkniętych:

 • zaburzeniami funkcji poznawczych,
 • zaburzeniami zmysłów (słuchu, dotyku, mowy, równowagi, dotyku, węchu, wzroku),
 • afazją

Szkolenia specjalistyczne w tym:

 • szkolenia informatyczne z obsługi komputera i specjalistycznych programów
 • szkolenia z obsługi zakupionych urządzeń medycznych/ rehabilitacyjnych
 • szkolenia produktowe dla instytucji publicznych, fundacji, stowarzyszeń

Jesteś osobą niepełnosprawną? Chcesz kupić urządzenia specjalistyczne taniej? Skorzystaj ze wsparcia programów PEFRON, zadzwoń, przyjdź do NAS. Pomoc niepełnosprawnym osobom to nasza specjalność

OFERUJEMY

Każdego roku firma POLLDA bierze czynny udział w projektach realizowanych przez PFRON (państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych), UM (urząd miasta), MOPR (miejski ośrodek pomocy rodzinie).
Wspólnie z klientem uczestniczymy w przygotowaniach wniosku o dofinansowanie zakupu sprzętu. W celu doboru odpowiedniego sprzętu i uzyskania wsparcia w realizacji przyznanego dofinansowania zapraszamy do siedziby firmy.

REALIZOWANE PROGRAMY

OFERTA PRODUKTÓW

NOTATNIKI, DRUKARKI I TERMINALE BRAJLOWSKIE

URZĄDZENIA LEKTORSKIE

OPROGRAMOWANIE UDŹWIĘKAWIAJĄCE I POWIĘKSZAJĄCE

LUPY ELEKTRONICZNE I POWIĘKSZALNIKI

CZYTAKI I KSIĄŻKI MÓWIONE

KOMUNIKATORY

KLAWIATURY SPECJALISTYCZNE I PRZYCISKI

OPROGRAMOWANIE EDUKACYJNE I WSPIERAJĄCE KOMUNIKACJĘ

SZKOLENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wykonujemy szkolenia dla osób niepełnosprawnych z zakresu obsługi sprzętu zakupionego w drodze dofinansowania. Szkolenia mogą mieć charakter grupowy lub indywidualny. Mogą być organizowane w biurze lub u klienta w domu. Wybór należy do Ciebie. Przyjdź, zapytaj, sprawdź nas!

WYRÓŻNIENIA

W nagrodę za szczególne zasługi i działanie na rzecz osób niepełnosprawnych Prezes POLLDA – Danuta Onaczyszyn otrzymała wiele wyróżnień, między innymi:

Przyjaciel Osoby Niepełnosprawnej – Kapituła Bratka 2008, przyznanej przez Forum Organizacji Pozarządowych „RAZEM”, Honorowy członek Polskiego Związku Niewidomych

WSPÓŁPRACUJEMY